(BĐT) - Ngày 18/3 tới, Công ty CP Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán: PDN) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/3/2021.

Như vậy, với 18,52 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi 27,78 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời, Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. Thời gian họp dự kiến ngày 27/4/2021. Địa điểm và nội dung họp Công ty sẽ thông báo sau.

Kết thúc năm 2020, Công ty đạt 793,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế đạt 159,5 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2019 và vượt 10,8% mục tiêu.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản doanh nghiệp đạt trên 1.016 tỷ đồng.