Ngày 25/7, SHB chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 18%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.
Ngày 25/7, SHB chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 18%

Ngày 30/6/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Văn bản số 4201/UBCK-QLCB chấp thuận cho SHB phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 18% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu). Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng thêm hơn 5.520 tỷ đồng, lên mức 36.194 tỷ đồng.

Trước đó, SHB cũng đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau khi thực hiện 2 phương án trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 30.674 tỷ đồng lên mức 36.645 tỷ đồng, duy trì vị trí Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Trên cơ sở đó, HĐQT SHB đã có Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là ngày 25/7/2023.

Kết thúc quý I/2023, tổng tài sản của SHB đạt 570.194 tỷ đồng; huy động vốn thị trường I đạt 440.359 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 408.530 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động của SHB đạt 6.204 tỷ đồng, tăng 32,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.620 tỷ đồng.

Năm 2023, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 10.600 tỷ đồng, tăng 10%; tổng tài sản tăng trưởng 10%. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo tuân thủ Basel II và quy định của NHNN.

Chuyên đề