(BĐT) - Ngày 24/9, Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (mã chứng khoán: POS) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 15%.

Như vậy, với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 60 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 25/10.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 723,7 tỷ đồng, giảm gần 33% so với nửa đầu năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm 54,5%.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 1.464,67 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 26,7 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 49,4% kế hoạch doanh thu và 41,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.680,4 tỷ đồng, giảm gần 28% so với hồi đầu năm.