L14 trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Licogi 14 (mã chứng khoán: L14) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, với tỷ lệ 5%.

Như vậy, với 30,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm khoảng hơn 1,54 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Quý I/2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 31,11 tỷ đồng, tăng 70,9% so với cùng kỳ năm 2022 và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 3,28 tỷ đồng, giảm 63,9%.

Được biết, trong năm 2023, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 195 tỷ đồng, tăng 4,9% và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng, tăng 31,6% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Công ty hoàn thành 13,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chuyên đề