Xử lý vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với các bộ, địa phương, cơ quan có liên quan về xử lý khó khăn, vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.
Trong tháng 7/2024, các địa phương có mỏ phải hoàn thành thủ tục để khai thác cát cung ứng cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam, bảo đảm đáp ứng tiến độ thi công. Ảnh: Lê Tiên
Trong tháng 7/2024, các địa phương có mỏ phải hoàn thành thủ tục để khai thác cát cung ứng cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam, bảo đảm đáp ứng tiến độ thi công. Ảnh: Lê Tiên

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, thời gian qua, Lãnh đạo Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án giao thông, trong đó có các dự án tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, một số địa phương có nguồn vật liệu (đặc biệt là tỉnh Tiền Giang) còn chưa chủ động, chưa có sự quyết liệt, các cơ quan tham mưu nghiên cứu chưa sâu, tham mưu chưa đúng việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; các địa phương chưa áp dụng kịp thời cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội, Chính phủ đã ban hành, dẫn đến chưa có phương án cung ứng vật liệu đắp nền đường cho các dự án còn thiếu nguồn vật liệu.

Để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các tuyến giao thông kết nối liên vùng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong vùng cần tiếp tục xác định đầy đủ trách nhiệm chính trị, chủ động trong việc bảo đảm cung ứng vật liệu đắp nền đường cho các dự án; các bộ, địa phương phải đưa ra cách làm rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ đắp nền đường (cát) cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Đối với dự án còn thiếu nguồn vật liệu đắp nền đường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu trong tháng 7/2024, các địa phương có mỏ phải hoàn thành thủ tục để khai thác cát cung ứng cho các dự án, bảo đảm khối lượng, công suất đáp ứng tiến độ thi công.

Chuyên đề