Xem xét đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông bằng vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Phiên họp thứ 6 cuối tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu phương án thu hồi vốn khả thi khi đưa cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào khai thác sử dụng. Ảnh minh họa: Tiên Giang
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu phương án thu hồi vốn khả thi khi đưa cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào khai thác sử dụng. Ảnh minh họa: Tiên Giang

UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định việc đầu tư toàn bộ dự án bằng vốn đầu tư công nhưng đề nghị Chính phủ rà soát, điều hòa nguồn vốn đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn đầu tư công trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thống nhất trình Quốc hội quyết định việc Quốc hội ủy quyền cho UBTVQH xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung, làm rõ thẩm quyền đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ khoảng 1.532 ha để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

UBTVQH đề nghị Chính phủ nghiên cứu hướng tuyến và các điều kiện khác để đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng đường cao tốc hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở chuyển đổi đất rừng, đất trồng lúa tối ưu nhất. Đồng thời diện tích đất phải thu hồi cho Dự án rất lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều nên việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải công khai minh bạch, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất.

Ngoài ra, đề nghị Chính phủ nghiên cứu để có phương án thu hồi vốn khả thi khi đưa Dự án vào khai thác sử dụng để tạo nguồn trả nợ, nguồn duy tu, sửa chữa lớn và nguồn đầu tư các công trình khác; có các giải pháp để xử lý những những khó khăn, vướng mắc, không để thiếu nguyên vật liệu, bãi đổ thải, các điều kiện đảm bảo khác để hoàn thành Dự án chất lượng, đúng tiến độ.

Chuyên đề