Vĩnh Phúc tăng cường giám sát, đánh giá dự án đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư công trên địa bàn Tỉnh năm 2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn Tỉnh, chủ động kiểm tra, phối hợp các cơ quan chuyên ngành, Thanh tra Tỉnh thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao các sở chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương) tăng cường công tác giám sát đánh giá, kiểm tra chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… đối với các công trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chuyên ngành và khu vực, yêu cầu nghiêm túc thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ, đột xuất về giám sát, đánh giá đầu tư; trường hợp không thực hiện báo cáo định kỳ thì sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm và kỷ luật người đứng đầu theo quy định.

Chuyên đề