(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hà Thành thông báo bán đấu giá tài sản là toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty CP Phúc Đạt tại Ngân hàng VietinBank. Giá trị khoản nợ được bán đấu giá tính đến ngày 31/3/2022 là 161,519 tỷ đồng.

Theo thông báo đấu giá, toàn bộ giá trị khoản nợ (gốc, lãi, lãi phạt chưa trả) của Công ty CP Phúc Đạt tại VietinBank - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 26/2014/HDDTDDDA/NHCT346-PĐ ngày 26/12/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ký giữa 2 bên. Giá trị khoản nợ được bán đấu giá tính đến ngày 31/3/2022 là 161,519 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 105,628 tỷ đồng, lãi cộng dồn là 48,152 tỷ đồng, lãi phạt cộng dồn là 7,738 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm khoản nợ gồm: hệ nhà xưởng sản xuất, nhà điều hành, kho chứa nguyên vật liệu, thành phẩm, hệ thống nhà xưởng và các công trình phụ trợ, toàn bộ máy móc thiết bị thuộc dự án nhà máy sản xuất xi măng trắng hình thành trong tương lai. Nhà máy trong tương lai này được xây dựng và lắp đặt trên diện tích đất thuê 46.934,2 m2 tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn), theo phương thức “có sao bán vậy”.

Thông báo đấu giá nêu rõ, bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ như: các tranh chấp giữa Công ty CP Phúc Đạt và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái quy định pháp luật); các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty CP Phúc Đạt, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản (nếu có). Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được.

Giá khởi điểm của khoản nợ được thông báo là 105,628 tỷ đồng. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán tới ngày 31/5/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, thời gian tổ chức là ngày 3/6/2022.