(BĐT) - Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, trong năm 2015, tại Hà Nội có khoảng 19.350 giao dịch bất động sản (BĐS) thành công (tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2014)

Tại TP.HCM có khoảng 18.700 giao dịch thành công (tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2014). Lượng giao dịch thành công liên tục tăng chủ yếu tại phân khúc căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, các dự án đã hoàn thành, dự án tại khu vực có đầy đủ các công trình hạ tầng và các dự án đang thi công với tiến độ tích cực. Tính đến ngày 20/12/2015, tổng giá trị tồn kho BĐS còn khoảng 50.889 tỷ đồng (so với quý I/2013 giảm 77.659 tỷ đồng, tương đương giảm 60,4%); so với tháng 12/2014 giảm 54.100 tỷ đồng (giảm 42,3%).

Thị trường BĐS chuyển biến tích cực do có sự hỗ trợ nguồn vốn của các ngân hàng thương mại. Riêng gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng có tốc độ giải ngân tiếp tục tăng mạnh. Tính đến hết năm 2015, tổng số tiền đã cam kết là 26.999 tỷ đồng (đạt 90%), đã giải ngân là 17.711 tỷ đồng (đạt 59%). Đối với hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng cam kết cho vay 40.037 hộ với số tiền là 19.225 tỷ đồng, đã giải ngân cho 39.883 hộ với số tiền là 13.771 tỷ đồng. Đối với tổ chức, cam kết cho vay 60 dự án với số tiền là 7.774 tỷ đồng; đã giải ngân cho 58 dự án, dư nợ là 3.940 tỷ đồng.