(BĐT) - Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, trong quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 987,3 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ của Công ty giảm 27% xuống còn 58,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 11%, đạt 1.924 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu chiếm 86% tỷ trọng. Thị trường châu Á đang chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cơ cấu xuất khẩu của Công ty với 58%, tiếp đó là châu Mỹ chiếm 36% và châu Âu chiếm 5,08%. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Công ty đạt 121 tỷ đồng, tăng 5%.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 4.218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 45,6% kế hoạch doanh thu và 41,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.