(BĐT) - Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm gần 9,3 triệu cổ phiếu mới, nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 15%. Trong đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/5/2021.

Trong quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 945,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 62,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19,7% và 83,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 290 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 25%. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 21,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của TCM tăng 3,2% so với đầu năm lên 3.070,6 tỷ đồng.