Tăng mạnh lãi suất điều hành

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 22/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành các quyết định về việc tăng các loại lãi suất điều hành và lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND với mức tăng từ 0,3 đến 1 điểm phần trăm.
Theo Quyết định 1606/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2022, lãi suất tái cấp vốn tăng lên mức 5,0%/năm, lãi suất tái chiết khấu tăng lên 3,5%/năm... Ảnh: Lê Tiên
Theo Quyết định 1606/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2022, lãi suất tái cấp vốn tăng lên mức 5,0%/năm, lãi suất tái chiết khấu tăng lên 3,5%/năm... Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, tại Quyết định số 1606/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các mức lãi suất được tăng 1 điểm phần trăm so với mức lãi suất áp dụng từ 1/10/2020.

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn tăng lên mức 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu tăng lên 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lên mức 6,0%/năm.

Quyết định 1606/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2022 và thay thế Quyết định số 1728/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 của Thống đốc NHNN.

Cùng ngày, NHNN ban hành Quyết định số 1607/QĐ-NHNN thay thế Quyết định 1729/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức tăng từ 0,3 đến 1 điểm phần trăm.

Cụ thể, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm; mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm.

Chuyên đề