(BĐT) - 3 trụ sở công (cũ) trên địa bàn tỉnh Sơn La đang được Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam và Sở Tài chính tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng giá khởi điểm của 3 tài sản là 94,871 tỷ đồng.

Trụ sở (cũ) của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Thuế thành phố tại Sơn La nằm trên diện tích 5.177 m2. Quyền sử dụng đất này được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá là 80,853 tỷ đồng; tài sản trên đất của các trụ sở cũ này là 14,017 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia đấu giá phải có ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh phù hợp với việc đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch của UBND tỉnh Sơn La. Tổ chức tham gia đấu giá phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

Tổ chức tham gia đấu giá có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác (chứng minh bằng văn bản hợp lệ, bằng hợp đồng tín dụng hoặc bằng bảo lãnh của tổ chức tín dụng).

Một tổ chức chỉ được 1 đơn vị tham gia đấu giá; một tổng công ty chỉ được 1 công ty thành viên tham gia đấu giá; công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng, phương thức trả giá lên; dự kiến tổ chức vào ngày 17/9/2021 tại Phòng họp số 574, tầng 5 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La.