(BĐT) - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của lực lượng quản lý thị trường vừa được Bộ Công Thương phê duyệt. 
Gói thầu số 4 “Dịch vụ kiểm toán” sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Gói thầu số 4 “Dịch vụ kiểm toán” sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Dự án gồm 4 gói thầu với tổng giá trị là 322.018 Euro, sử dụng vốn hỗ trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Pháp.

Trong đó, Gói thầu số 1 “Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền SHTT của lực lượng quản lý thị trường, tổ chức hội thảo về thực thi quyền SHTT”, sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế quốc tế, có áp dụng thủ tục Danh sách ngắn. Gói thầu số 2 “Mua sắm thiết bị cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu” và Gói thầu số 3 “Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng”  đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế trong nước, không áp dụng thủ tục Danh sách ngắn. Gói thầu số 4 “Dịch vụ kiểm toán” sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên sẽ được tiến hành trong quý I/2017.