(BĐT) - Ngày 18/9 tới, Công ty CP Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện thanh toán là 30/9/2020.

Như vậy, với 21,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi 31,95 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 149,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 150,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21,8% và 80,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 413,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 178,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,2% và 51,5% so với thực hiện năm 2019; tỷ lệ cổ tức dự kiến là 30%.

Như vậy, sau 6 tháng, Công ty đã hoàn thành 84,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.