#Phát triển đô thị công nghiệp số 2
D2D chuẩn bị chốt cổ tức tỷ lệ 20%

D2D chuẩn bị chốt cổ tức tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 24/5 tới, Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã chứng khoán: D2D) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 20% bằng tiền. Ngày thanh toán là 10/6.
Năm 2020, D2D giảm 53,2% doanh thu

Năm 2020, D2D giảm 53,2% doanh thu

(BĐT) - Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã chứng khoán: D2D) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 144,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 83,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 60,4% và 35,5% so với quý IV/2019.
D2D phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 42%

D2D phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 42%

(BĐT) - Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã chứng khoán: D2D) dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 42%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 42 cổ phiếu, tương ứng số cổ phiếu phát hành thêm là 8,95 triệu cổ phiếu.