(BĐT) - Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã chứng khoán: D2D) dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 42%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 42 cổ phiếu, tương ứng số cổ phiếu phát hành thêm là 8,95 triệu cổ phiếu.

Công ty cho biết, nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển, ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 212,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 184,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,6% và 22,7% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 103,1% kế hoạch lợi nhuận.

Không những lợi nhuận giảm trong 9 tháng đầu năm, mà dòng tiền hoạt động kinh doanh chính còn âm tới 248,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương tới 516 tỷ đồng.