(BĐT) - Dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến hoàn thiện.
Hàng năm có khoảng 30 - 50% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo, đạt mục tiêu Nghị quyết 35/NQ-CP đã đề ra. Ảnh: Lê Tiên

Hàng năm có khoảng 30 - 50% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo, đạt mục tiêu Nghị quyết 35/NQ-CP đã đề ra. Ảnh: Lê Tiên

Theo Dự thảo Báo cáo, một số mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết đã đạt được là: năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng GDP khoảng 30 - 35%, đồng thời tăng năng suất lao động khoảng 5%/năm; hàng năm có khoảng 30 - 50% DN Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đối với mục tiêu Việt Nam có 1 triệu DN vào năm 2020 là không đạt. Nguyên nhân là đa số các chính sách, giải pháp mới dừng ở việc ban hành các quy định, văn bản quy phạm pháp luật, chưa đi vào cuộc sống; mức độ tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của các DN còn hạn chế; chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển thành DN chưa đủ hấp dẫn… Bên cạnh đó, do tác động của dịch Covid-19, số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng đột biến, trong khi số DN thành lập mới trong 9 tháng năm 2020 đạt mức thấp nhất trong 5 năm qua (gần 99.000 DN thành lập mới).

Bên cạnh đó, mục tiêu đến năm 2020, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đóng góp 48 - 49% GDP và mục tiêu đến năm 2020 khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 49% vốn đầu tư toàn xã hội cũng không đạt.

Nhằm hỗ trợ phát triển DN giai đoạn 2021 - 2025, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có một số nhóm giải pháp: Hỗ trợ DN sau tác động của dịch Covid-19; phát triển các DN có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt; thúc đẩy nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo trong DN…