(BĐT) - UBND huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định (ảnh internet)

Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định (ảnh internet)

Theo đó, quyền sử dụng đất bán đấu giá bao gồm 37 lô đất thuộc địa bàn xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Giá khởi điểm bán đấu giá từ 11 - 31,5 triệu đồng/m2 tùy thuộc vị trí của khu đất. Thời gian xem tài sản trong 2 ngày (11 - 12/10/2021). Khách hàng có nhu cầu xem thực địa lô đất đấu giá phải liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định trước ngày 11/10/2021.

Từ ngày 1 - 20/10/2021 (trong giờ hành chính), tổ chức đấu giá tài sản sẽ bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở UBND xã Nghĩa Minh và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định.

Hộ gia đình cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Mỗi người tham gia đấu giá có quyền mua nhiều bộ hồ sơ để đăng ký đấu giá nhiều lô đất khác nhau nhưng tương ứng với mỗi lô đất phải có đơn đăng ký tham gia, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước mua đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, tối đa 2 vòng đối với từng lô đất. Khách hàng đã tham gia trả giá ở vòng thứ nhất mới được tham gia trả giá ở vòng thứ hai. Nếu kết thúc vòng đấu giá thứ nhất mà không có khách hàng nào tham gia đấu giá vòng thứ hai, thì người trả giá cao nhất ở vòng đấu giá thứ nhất sẽ là người trúng đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá tại khu vực có tiền đặt trước cao nhưng không trúng đấu giá thì có quyền tham gia đấu giá tại khu vực có tiền đặt trước thấp hơn.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 23/10/2021 tại trụ sở UBND xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng.