Nam Định: 801 tỷ mua sắm thuốc tập trung

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Y tế Nam Định (bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án Đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế tỉnh Nam Định từ tháng 10/2020 đến hết tháng 9/2021, với tổng giá dự toán 801,856 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án trên được đầu tư từ nguồn kinh phí giao trong dự toán ngân sách hàng năm, nguồn bảo hiểm y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ sở y tế tỉnh Nam Định.

3 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gồm: Gói số 1 Thuốc generic (giá gói thầu 647,461 tỷ đồng); Gói số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (87,675 tỷ đồng) và Gói số 3 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (66,719 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Dự kiến 3 gói thầu cùng được đóng/mở thầu ngày 6/11/2020.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư