#mua sắm thuốc tập trung
Bốn gói thầu thuộc Dự toán Mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2023 - 2025 cho các cơ sở y tế công lập tại Quảng Trị có tổng dự toán 399,115 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Đấu thầu tập trung thuốc tại Quảng Trị: Sửa đổi quy định trái luật, 155 nhà thầu dự

(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vừa mở thầu 4 gói thầu thuộc Dự toán Mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2023 - 2025 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn với tổng dự toán 399,115 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói thầu này đã được Bên mời thầu sửa đổi theo đề nghị của các nhà thầu, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.
Hai gói thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2024 đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Các cơ sở y tế Tây Ninh mòn mỏi chờ thuốc

(BĐT) - Hai gói thầu cung cấp 1.042 mặt hàng thuốc cho các cơ sở y tế (CSYT) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2024 đến nay vẫn chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT). Trong bối cảnh này, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc bên ngoài.
Hậu Giang vừa công bố quyết định thành lập đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp tỉnh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hậu Giang thành lập đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp tỉnh

(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa công bố quyết định thành lập đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp tỉnh. Đơn vị mua sắm thuốc tập trung sẽ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Tỉnh và các cơ sở y tế để xây dựng, thống nhất Danh mục thuốc đấu thầu tập trung theo quy định hiện hành; báo cáo Sở Y tế thẩm định, trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lạng Sơn: Hơn 261 tỷ đồng mua sắm thuốc tập trung 2021

(BĐT) - Sở Y tế Lạng Sơn (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, với tổng dự toán 261.013.552.319 đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bắc Giang: 1.365 tỷ đồng mua sắm thuốc tập trung

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu tập trung cấp địa phương mua thuốc phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, với tổng giá dự toán 1.365,100 tỷ đồng. Dự toán được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác được phép sử dụng theo quy định của Nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hòa Bình điều chỉnh kế hoạch mua sắm thuốc tập trung 2021 - 2023

(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2023. Theo đó, trong quý I/2021, Sở Y tế tỉnh Hoà Bình sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2023. Dự toán của kế hoạch mua sắm này là 957,791 tỷ đồng, sử dụng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cao Bằng: 416 tỷ mua sắm thuốc tập trung

(BĐT) - Sở Y tế Cao Bằng (Chủ đầu tư trực tiếp mời thầu) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự toán Cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 - 2022 với tổng giá dự toán 416,46 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng Tháp: 1.643 tỷ đồng mua sắm thuốc tập trung

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc generic cho ngành y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2021 - 2023 với tổng giá dự toán 1.643,465 tỷ đồng. Dự toán nêu trên được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hưng Yên: 473 tỷ đồng mua sắm thuốc tập trung

(BĐT) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vắc xin cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh năm 2021, với tổng giá dự toán 473,264 tỷ đồng. Dự toán nêu trên được đầu tư từ nguồn thu sự nghiệp năm 2021 - 2022 của các đơn vị.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tuyên Quang: 385 tỷ đồng mua sắm thuốc tập trung

(BĐT) - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự toán mua thuốc năm 2021 - 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với tổng giá dự toán 385,598 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thanh Hóa: 1.359 tỷ mua sắm thuốc tập trung năm 2021

(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hoá năm 2021.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hà Nội: Hơn 1.864 tỷ đồng mua sắm thuốc tập trung

(BĐT) - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho 2 gói thầu thuộc Kế hoạch Cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương năm 2020 - 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố, có tổng dự toán 1.864,598 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nam Định: 801 tỷ mua sắm thuốc tập trung

(BĐT) - Sở Y tế Nam Định (bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án Đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế tỉnh Nam Định từ tháng 10/2020 đến hết tháng 9/2021, với tổng giá dự toán 801,856 tỷ đồng.