• Nam Định: 801 tỷ mua sắm thuốc tập trung

    16/10/2020 08:00

    (BĐT) - Sở Y tế Nam Định (bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án Đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế tỉnh Nam Định từ tháng 10/2020 đến hết tháng 9/2021, với tổng giá dự toán 801,856 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư