Đồng Tháp: 1.643 tỷ đồng mua sắm thuốc tập trung

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc generic cho ngành y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2021 - 2023 với tổng giá dự toán 1.643,465 tỷ đồng. Dự toán nêu trên được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 5 gói thầu đang được tổ chức mời thầu rộng rãi, không qua mạng, gồm: Gói thầu Thuốc generic (nhóm 1) (giá gói thầu 349,659 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc generic (nhóm 2) (giá gói thầu 280,277 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc generic (nhóm 3) (giá gói thầu 177,205 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc generic (nhóm 4) (giá gói thầu 763,037 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc generic (nhóm 5) (giá gói thầu 73,284 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Dự kiến ngày 19/3/2021, 5 gói thầu sẽ được mở.

Chuyên đề