Cao Bằng: 416 tỷ mua sắm thuốc tập trung

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Y tế Cao Bằng (Chủ đầu tư trực tiếp mời thầu) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự toán Cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 - 2022 với tổng giá dự toán 416,46 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, 3 gói thầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, gồm: Gói thầu số 1 Thuốc generic (giá gói thầu 347.855.147.030 đồng); Gói thầu số 02 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu 46.731.703.820 đồng); Gói thầu số 03 Vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 21.873.440.850 đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Dự kiến ngày 26/3/2021, cả 3 gói thầu cùng được mở thầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư