Hòa Bình điều chỉnh kế hoạch mua sắm thuốc tập trung 2021 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2023. Theo đó, trong quý I/2021, Sở Y tế tỉnh Hoà Bình sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2023. Dự toán của kế hoạch mua sắm này là 957,791 tỷ đồng, sử dụng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 1 gói thầu hàng hóa, đó là Gói thầu số 01 Mua thuốc generic năm 2021 - 2023. Gói thầu sẽ được đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng của Gói thầu theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện là 30 tháng.

Trước đó, Giá gói thầu số 1 đã được phê duyệt với giá dự toán là 966,807 tỷ đồng, sau đã điều chỉnh giảm 9,016 tỷ đồng (tương ứng 167 mặt hàng thuốc generic được điều chỉnh).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư