(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa công bố quyết định thành lập đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp tỉnh. Đơn vị mua sắm thuốc tập trung sẽ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Tỉnh và các cơ sở y tế để xây dựng, thống nhất Danh mục thuốc đấu thầu tập trung theo quy định hiện hành; báo cáo Sở Y tế thẩm định, trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt.
Hậu Giang vừa công bố quyết định thành lập đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp tỉnh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hậu Giang vừa công bố quyết định thành lập đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp tỉnh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Căn cứ Danh mục thuốc đấu thầu tập trung được UBND Tỉnh phê duyệt, Đơn vị mua sắm thuốc tập trung có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế của địa phương, cơ sở y tế tư nhân...

Phó giám đốc Sở y tế Hậu Giang được phân công làm trưởng Đơn vị mua sắm thuốc tập trung Hậu Giang. UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo các hoạt động của Đơn vị mua sắm thuốc tập trung theo quy định.