(BĐT) - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021 với tổng dự toán là 401,587 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, trong tháng 6/2021, 4 gói thầu thuộc Dự toán sẽ được lựa chọn nhà thầu thực hiện thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, gồm: Gói thầu số 1 Thuốc generic (giá gói thầu 332,642 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu 66,648 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Vắc xin (giá gói thầu 1,745 tỷ đồng) và Gói số 4 Vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 550 triệu đồng). Mỗi gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Dự toán nêu trên được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh năm 2021. Trong đó, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.