Mở gói thầu hơn 95 tỷ đồng tại Thanh tra Chính phủ: 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

(BĐT) - Sáng ngày 21/11/2018 tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ (Bên mời thầu) đã tiến hành đóng thầu và mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) Gói thầu XL01 Xây dựng khối nhà 9 tầng thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.
Trong 5 nhà thầu nộp HSDT, nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng dài nhất là 630 ngày và thấp nhất là 605 ngày
Trong 5 nhà thầu nộp HSDT, nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng dài nhất là 630 ngày và thấp nhất là 605 ngày

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 630 ngày; thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 31/10 - 21/11/2018; bảo đảm dự thầu 1,5 tỷ đồng; giá gói thầu 95,393 tỷ đồng.

Bên mời thầu cho biết, trong thời gian phát hành HSMT đã có 10 nhà thầu đến mua hồ sơ gồm: Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22; Công ty CP Phát triển Đầu tư Hà Nội; Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52; Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5; Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng 2; Công ty CP Xây dựng Phục Hưng 3; Công ty CP 136 Việt Nam; Tổng công ty 36; Công ty CP Đầu tư và Công nghệ xây dựng Xanh; Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội. 10 nhà thầu này đều có địa chỉ tại Hà Nội.

Tính đến thời điểm đóng thầu, đã có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm: Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22; Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52; Công ty CP Xây dựng Phục Hưng 3; Tổng công ty 36; Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội. Không có nhà thầu nào nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu; không có nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSMT.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thông báo mời thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 3 trong số 6 gói thầu này. Theo đó, Liên danh Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng phát triển đô thị Hà Nội - Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và An toàn Đông Đô - Công ty CP Tư vấn Đầu tư hạ tầng và năng lượng điện - Công ty CP HABACO Việt Nam trúng Gói thầu tư vấn thiết kế (với giá trúng thầu 3.049 triệu đồng, thông qua đấu thầu rộng rãi). Công ty CP Xây dựng Hoàng Lan trúng Gói thầu XL03 Phá dỡ công trình cũ (với giá trúng thầu 2.783 triệu đồng, thông qua hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước). Công ty CP TEXO Tư vấn và Đầu tư trúng Gói thầu TV08 Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (với giá trúng thầu 2.014 triệu đồng, thông qua hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi).
Đơn vị tư vấn đấu thầu của Gói thầu là Công ty CP Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng CDCC. 5 nhà thầu nộp HSDT đều cử đại diện tham dự Lễ mở HSĐXKT.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đấu thầu, HSDT của mỗi nhà thầu tham dự đều gồm 1 bộ gốc và 5 bản chụp, nguyên niêm phong, HSĐXKT có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày 21/11/2018; đều có bảo đảm dự thầu 1.500 triệu đồng, hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 120 ngày, riêng Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội có hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 122 ngày.

Điểm đáng chú ý tại Lễ mở HSĐXKT của Gói thầu là thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu của các nhà thầu khác nhau. Theo yêu cầu của HSMT, thời gian thực hiện Gói thầu là 630 ngày. Trong số 5 nhà thầu nộp HSDT, duy nhất có Công ty CP Xây dựng Phục Hưng 3 đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 630 ngày, 4 nhà thầu còn lại đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng ngắn hơn so với yêu cầu. Có 2 nhà thầu cùng đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 620 ngày gồm: Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 và Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội. Còn Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 610 ngày. Tổng công ty 36 đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất với 605 ngày (rút ngắn 25 ngày so với yêu cầu của HSMT).

Chuyên đề