Kỳ vọng tăng sức hút nhà đầu tư dự án sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hôm nay, Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (gọi tắt là TT 06) có hiệu lực thi hành. Những hướng dẫn chi tiết tại TT 06 được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi, tăng sức cạnh tranh hơn nữa cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.
Sau khi Nghị định 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực, rất nhiều địa phương trên cả nước công bố danh mục dự án sử dụng đất mời gọi nhà đầu tư. Ảnh: Lê Tiên
Sau khi Nghị định 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực, rất nhiều địa phương trên cả nước công bố danh mục dự án sử dụng đất mời gọi nhà đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Nhiều dự án chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng năng lực, kinh nghiệm

Sau khi Nghị định 25/2020/NĐ-CP (NĐ 25) có hiệu lực, rất nhiều địa phương trên cả nước công bố danh mục dự án sử dụng đất mời gọi nhà đầu tư với không ít dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Một số địa phương có số lượng dự án công bố lớn như Bình Định, Hải Dương, Phú Thọ…

Theo thống kê sơ bộ của Báo Đấu thầu, đến 17h chiều ngày 4/11/2020, đã có 16 dự án công bố kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm (NLKN) của nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia. Trong đó, 14 dự án có 1 nhà đầu tư đáp ứng NLKN thực hiện dự án, 2 dự án có 2 nhà đầu tư đáp ứng. Trong số các dự án có 1 nhà đầu tư đáp ứng NLKN, đa số là các trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký, một số dự án có 2 nhà đầu tư đăng ký và 1 nhà đầu tư bị loại.

Cụ thể, Bến Tre có 3 dự án đã công bố kết quả đánh giá NLKN với 2 dự án có 1 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về NLKN và cả 2 nhà đầu tư đều có địa chỉ trụ sở tại Bến Tre, 1 dự án có 2 nhà đầu tư đáp ứng.

Bình Định có 8 dự án đã công bố kết quả đánh giá NLKN. Trong đó, 7 dự án có 1 nhà đầu tư đáp ứng NLKN, trong số này 5 dự án chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện. 2 dự án có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ.

5 dự án còn lại ở các tỉnh Quảng Nam, Bạc Liêu, Hưng Yên, Quảng Ninh, đều có 1 nhà đầu tư đáp ứng NLKN.

Kỳ vọng tăng sức hút nhà đầu tư

Theo một chuyên gia về đấu thầu, bước công bố danh mục dự án lồng ghép đánh giá NLKN theo quy định tại NĐ 25 có thể coi là bước “chìa khóa” vì qua bước này sẽ quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án sau đó.

TT 06 đã có hướng dẫn cụ thể liên quan đến bước công bố danh mục dự án và đánh giá NLKN. TT 06 quy định, đối với trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về NLKN, căn cứ tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu thu hút đầu tư cũng như các điều kiện cụ thể khác, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thực hiện theo một trong hai phương án. Thứ nhất, thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP nếu quá trình tổ chức đã bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và dự án có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Phương án 2 là gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án. Thời gian gia hạn do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, bảo đảm đủ thời gian cần thiết cho các nhà đầu tư tiềm năng khác có cơ hội tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhằm tăng tính cạnh tranh. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu sơ bộ về NLKN không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Sau khi gia hạn, trường hợp có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về NLKN thì thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Trường hợp không có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về NLKN thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư truy cập vào Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia và tiến hành đánh giá hồ sơ. Việc làm rõ hồ sơ (nếu có) được Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư thực hiện trên Hệ thống.

Quy định nộp hồ sơ đăng ký cũng như một số bước khác trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia, thay vì nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước, theo chuyên gia PPP, sẽ tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tăng minh bạch, cạnh tranh trong bước này.

Theo TT 06, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (bao gồm yêu cầu sơ bộ về NLKN của nhà đầu tư) được công bố từ ngày NĐ 25 có hiệu lực thi hành đến trước ngày TT 06 có hiệu lực thi hành nếu phù hợp với Luật Đấu thầu và NĐ 25 thì không phải thực hiện lại thủ tục công bố danh mục dự án.

Công khai thông tin dự án trên Báo Đấu thầu

Đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư, sau khi đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu được trích xuất và đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Chuyên đề