Kiểm toán Nhà nước chủ yếu chỉ định thầu, tiết kiệm chỉ 0,3%

(BĐT) - Năm 2015, KTNN tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở KTNN cơ sở II, trụ sở KTNN khu vực VIII, XI, XII, các dự án về công nghệ thông tin và thực hiện công tác sửa chữa trụ sở của KTNN với tổng số 25 gói thầu...
Kiểm toán Nhà nước chủ yếu chỉ định thầu, tiết kiệm chỉ 0,3%

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, năm 2015, KTNN tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở KTNN cơ sở II, trụ sở KTNN khu vực VIII, XI, XII, các dự án về công nghệ thông tin và thực hiện công tác sửa chữa trụ sở của KTNN với tổng số 25 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 427.838 triệu đồng; tổng giá trúng thầu là 426.747 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 0,3%. Hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu là chỉ định thầu.

KTNN cũng cho hay, hoạt động đấu thầu của KTNN được giao cho chủ đầu tư các dự án thực hiện, các cán bộ thực hiện đều có trình độ chuyên môn phù hợp. Đối với công tác lập hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu được các chủ đầu tư dự án thuê đơn vị tư vấn có đầy đủ năng lực thực hiện, cán bộ tham gia công tác đấu thầu đều có chứng chỉ theo quy định. KTNN cũng thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu của Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn theo quy định. Theo đánh giá của KTNN, công tác tổ chức đấu thầu chặt chẽ, lựa chọn các nhà thầu có uy tín, trong quá trình tổ chức đấu thầu, các chủ đầu tư dự án đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện của Ban Quản lý, các đơn vị thực hiện, nhờ đó đảm bảo tiến độ thực hiện và yêu cầu đặt ra, tránh bị thất thoát trong đấu thầu nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Chuyên đề