(BĐT) - Trong năm 2015, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (TCT Đường sắt) được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 10 dự án, công trình.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (TCT Đường sắt) cho biết, trong năm 2015, Tổng công ty được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 10 dự án, công trình, trong đó có 3 dự án nhóm A, 3 dự án nhóm B, 4 dự án nhóm C; đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 454 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu là 1.207.305 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.155.139 triệu đồng, tiết kiệm 52.166 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu là 4,3%.

Hai hình thức lựa chọn nhà thầu được TCT Đường sắt áp dụng chủ yếu trong năm 2015 là đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu. Trong quá trình thực hiện gói thầu, các nhà thầu trúng thầu đều triển khai và hoàn thành đáp ứng tiến độ chung của công trình theo hồ sơ dự thầu và tiến độ hợp đồng đã ký.

Trong năm 2015, TCT Đường sắt đã tổ chức cho các cán bộ liên quan tham gia đầy đủ các khóa học về nghiệp vụ đấu thầu cũng như phổ biến, quán triệt các văn bản mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ về đấu thầu cho các cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu. Kết quả, 100% (76/76 người) cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu đều có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu, các cán bộ thường xuyên cập nhật các thông tin, quy định của pháp luật về đấu thầu.