Khánh Hòa dự kiến trình quy hoạch tỉnh vào tháng 6/2022

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Về công tác lập quy hoạch tỉnh và điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh khẩn trương họp, xem xét, thống nhất phương án lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp nhất.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải bảo đảm hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang trong tháng 4/2021, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5/2021. Đối với công tác lập quy hoạch tỉnh phải đảm bảo hoàn thành đúng như lộ trình mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng để UBND Tỉnh trình Thủ tướng phê duyệt.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, Sở dự kiến tổ chức đầu thầu chọn tư vấn lập quy hoạch vào tháng 12/2020; tổ chức hội nghị báo cáo các cấp có thẩm quyền vào tháng 7 đến tháng 12/2021; tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân vào đầu năm 2022; thông qua HĐND Tỉnh vào tháng 4/2022; trình Thủ tướng phê duyệt vào tháng 6/2022.

Chuyên đề