(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4898/VPCP-QHQT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020.
Các cơ quan chủ quản, chủ dự án vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn tất thủ tục về đầu tư, xây dựng, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Ảnh: Song Lê

Các cơ quan chủ quản, chủ dự án vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn tất thủ tục về đầu tư, xây dựng, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Ảnh: Song Lê

Tại văn bản này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo các cơ quan chủ quản, chủ dự án chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án đầu tư lớn, tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có tiềm năng giải ngân, dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, đấu thầu, triển khai ngay việc ký kết đối với các gói thầu đã có ý kiến “không phản đối” của nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng để thực hiện dự án, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giải quyết các vướng mắc phát sinh. Đề nghị các nhà tài trợ rà soát, giảm các thủ tục phê duyệt không cần thiết, đẩy nhanh thời gian phê duyệt các vấn đề cần xin ý kiến “không phản đối”.

Đối với nhóm giải pháp về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh hiệp định vay, các bộ ngành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và nhà tài trợ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng gia hạn, điều chỉnh các hiệp định đã ký.