• Gỡ vướng giải ngân dự án vốn vay nước ngoài

    07/07/2021 10:00

    (BĐT) - Qua nửa đầu năm 2021, giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đạt rất thấp, có thể gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Nhiều giải pháp được Chính phủ thúc đẩy triển khai, trong đó vừa khẩn trương sửa quy định pháp lý, vừa gỡ vướng trong tổ chức thực thi.
  • Gấp rút giải ngân vốn vay nước ngoài

    09/12/2020 10:00

    (BĐT) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi của Chính phủ vẫn chậm so với kế hoạch. Trong thời gian còn lại của năm 2020, tổng số vốn phải giải ngân là rất lớn. Để giải quyết tình trạng này, cần giải pháp phối hợp từ phía các bộ, ngành và cả các nhà tài trợ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư