#vốn vay ưu đãi nước ngoài
Đến hết năm 2024, Bộ Giao thông vận tải phấn đấu giải ngân vốn nước ngoài khoảng 3.950 tỷ đồng, đạt trên 95% kế hoạch được giao. Ảnh: Hà Phong

Giải ngân vốn vay nước ngoài năm 2024 khó “về đích”

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024. Tuy nhiên, ước đến hết 30/6/2024, tỷ lệ giải ngân khối các bộ, ngành chỉ đạt xấp xỉ 14,51% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn nhiều so với mức 27,2% cùng kỳ năm 2023 và mức 15,9% của thời điểm 30/6/2022. Bộ Tài chính nhận định, mục tiêu giải ngân 95% như Chính phủ đã đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP rất khó để hoàn thành.
Giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2022 còn chậm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

(BĐT) - Vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được xem là một trong những nguồn lực quan trọng để phục hồi nền kinh tế, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn này.