Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở KH&ĐT; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 quy định về các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư; các biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh… Ảnh: Tường Lâm
Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 quy định về các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư; các biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh… Ảnh: Tường Lâm

Bộ KH&ĐT cho biết, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Dự thảo quy định về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh; các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh…

Đồng thời, Bộ KH&ĐT đã Dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam để áp dụng ngay sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020, Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan trên tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2021, hồ sơ thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các thủ tục khác để thực hiện hoạt động đầu tư được áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Bộ KH&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư