#Luật Đầu tư năm 2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư

(BĐT) -  Bộ Tư pháp vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật; trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan tới hoạt động đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động này.
Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 quy định về các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư; các biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh… Ảnh: Tường Lâm

Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2020

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở KH&ĐT; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.