Hà Nội công khai doanh nghiệp nợ thuế đợt I/2016

(BĐT) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt I năm 2016 danh sách 139 đơn vị nợ thuế đến ngày 30/11/2015, với tổng số tiền nợ 382,791 tỷ đồng.

Công ty CP Cầu 12 - Cienco1 đứng đầu về số nợ với 88,726 tỷ đồng và Công ty TNHH Vận tải Trần Phong, nợ thấp nhất với 221 triệu đồng.

Đặc biệt, các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp chiếm đa số về nợ thuế lớn. Điển hình như Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây lắp Dầu khí Hà Nội, nợ 6,903 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng công trình và Đầu tư 120 nợ 6,752 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 nợ 6,499 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn nợ 6,232 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn, Đầu tư xây xựng và Ứng dụng công nghệ mới nợ 5,797 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Giang nợ 5,162 triệu đồng…

Ngoài ra, nhiều ‘tên tuổi’ hoạt động tại một số lĩnh vực khác cũng nợ thuế rất nhiều, Công ty CP Viptour - Togi nợ 11 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa (quận Hoàn Kiếm) nợ hơn 8 tỷ đồng; Công ty TNHH Knight Frank Việt Nam nợ 7,452 triệu đồng…

Hành động công khai danh tính doanh nghiệp nợ thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội được đánh giá đã đạt hiệu quả khá tốt. Sau khi thực hiện công khai danh sách, nhiều doanh nghiệp trong danh sách cũng như nằm ngoài danh sách đã chủ động nộp số thuế còn nợ vào NSNN hoặc cam kết với cơ quan thuế tiến độ nộp nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế. Kết quả năm 2015, Cục Thuế Hà Nội đã thu nợ ước được 8.850 tỷ đồng.

Được biết, năm 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về thuế để nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân tích, dự báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và những dấu hiệu, hành vi vi phạm theo từng khu vực, ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn… nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng nợ thuế.

Chuyên đề