Hà Nội còn gần 216.000 thửa đất chưa có sổ đỏ

(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, năm 2015, Thành phố đã cấp hơn 43.000 sổ đỏ cho các tổ chức, cá nhân.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 21.959 sổ cho người mua nhà tại các dự án khu nhà ở, đô thị; chi nhánh các quận, huyện, thị xã cấp mới 21.140 giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn gần 216.000 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ. Trong đó, có 63.255 thửa đất các hộ gia đình chưa thực hiện kê khai đăng ký; 144.011 thửa đất vướng mắc khó khăn bởi các quyết định của các cơ quan nội chính; 8.700 thửa đất của các tổ chức sử dụng đất vướng mắc sắp xếp cơ sở nhà đất.     

Chuyên đề

Kết nối đầu tư