(BĐT) - UBND TP. Hạ Long đang lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản là 4 dự án khách sạn dịch vụ, hỗn hợp tại Thành phố.

Cụ thể, tài sản bán đấu giá gồm: Dự án Xây dựng công trình khách sạn dịch vụ, hỗn hợp tại lô đất ký hiệu KS01 thuộc Quy hoạch Khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long. Diện tích sử dụng đất của Dự án là 1.386,8 m2. Giá khởi điểm là 19,559 triệu đồng/m2.

Dự án Xây dựng công trình khách sạn dịch vụ, hỗn hợp tại lô đất ký hiệu KS03 thuộc Quy hoạch Khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long được bán đấu giá với tổng diện tích 1.825,8 m2. Đơn giá khởi điểm là 26,04 triệu đồng/m2.

Dự án Xây dựng công trình khách sạn dịch vụ, hỗn hợp tại lô đất ký hiệu KS04 thuộc Quy hoạch Khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long có tổng diện tích 5.643,8 m2 được bán đấu giá với giá khởi điểm 30,319 triệu đồng/m2.

Dự án Nhóm công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, khách sạn…) tại khu vực ngã 3 Hùng Thắng, TP. Hạ Long có tổng diện tích 9.340,85 m2, giá khởi điểm bán đấu giá là 21,967 triệu đồng/m2.

UBND TP. Hạ Long cho biết, các tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 25/3/2022. Địa điểm nộp hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hạ Long.

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác theo quy định.