(BĐT) - Sau khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 1 Thuốc generic (Mua thuốc tân dược) do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2019 - 2020, Sở Y tế tỉnh này đã 2 lần điều chỉnh, bổ sung KQLCNT gói thầu hơn 427 tỷ đồng này.
Gói thầu số 1 Thuốc generic do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tổ chức đấu thầu tập trung. Ảnh: Thu Trang

Gói thầu số 1 Thuốc generic do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tổ chức đấu thầu tập trung. Ảnh: Thu Trang

Gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum làm bên mời thầu (BMT). Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

Cán bộ của BMT cho biết, có 37 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Gói thầu đóng/mở thầu vào ngày 18/12/2018. Đến ngày 6/4/2019, Sở Y tế tỉnh Kon Tum có Quyết định số 189/QĐ-SYT (QĐ189) phê duyệt KQLCNT với 34 nhà thầu trúng thầu, cung cấp tổng số 585 mặt hàng thuốc. Tổng giá trúng thầu là 344,546 tỷ đồng (mức giá này đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bốc xếp và giao nhận đến tại kho của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum). Thời gian thỏa thuận khung là 730 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

Tuy nhiên, sau khi QĐ189 được ban hành, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã 2 lần có quyết định bổ sung, điều chỉnh KQLCNT Gói thầu số 1 (bao gồm cả việc phê duyệt bổ sung KQLCNT, điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng mặt hàng thuốc và số lượng thuốc cần mua, giảm - tăng giá trị trúng thầu).

Chiều ngày 10/6/2019, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của BMT cho biết, sau 2 lần bổ sung, điều chỉnh KQLCNT theo QĐ189 thì tổng số nhà thầu trúng thầu vẫn không thay đổi (34 nhà thầu), sau mỗi lần điều chỉnh chỉ thay đổi tổng giá trị trúng thầu các mặt hàng của nhà thầu. Để kịp tiến độ cung cấp thuốc cho các đơn vị y tế công lập nằm trên địa bàn Tỉnh, ngày 6/4/2019, Sở Y tế đã ban hành QĐ189 công bố 34 nhà thầu trúng thầu mà 2 đơn vị đã thống nhất được. Tại thời điểm đó, giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (đơn vị mời thầu) và Sở Y tế tỉnh Kon Tum (đơn vị thẩm định) chưa thống nhất được kết quả chấm thầu một số mặt hàng thuốc cần mua. Vì thế, trong 2 lần phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tiếp theo, Sở Y tế đã phê duyệt bổ sung một số nhà thầu trúng thầu như: Liên danh Công ty CP Dược, vật tư y tế Kon Tum - Công ty CP Dược phẩm TIPHARCO (bổ sung 2 mặt hàng, với tổng thành tiền 3,354 tỷ đồng); Công ty CP Gon Sa (bổ sung 1 mặt hàng, với tổng thành tiền 0,145 tỷ đồng); Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (bổ sung 1 mặt hàng, với tổng thành tiền 0,14 tỷ đồng)…

Về việc phải điều chỉnh tăng, giảm tổng giá thành tiền một số mặt hàng thuốc của một số nhà thầu đã trúng thầu tại QĐ189, cán bộ của BMT cho biết, trong quá trình rà soát lại tất cả hàng hóa đã trúng thầu, đối chiếu với hồ sơ mời thầu (HSMT) đã được phê duyệt, Bệnh viện đã phát hiện một số sai sót trong quá trình đánh giá HSDT của nhà thầu, một số thuốc sai dạng bào chế nên đã đề xuất với Sở Y tế điều chỉnh giảm tổng mặt hàng trúng thầu của nhà thầu như đã công bố, đồng thời mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu để đàm phán giá (những nhà thầu đàm phán thành công thì được điều chỉnh tăng tổng giá trúng thầu).

Cán bộ BMT cũng khẳng định, các nhà thầu không khiếu kiện gì về việc điều chỉnh tăng, giảm giá trúng thầu các mặt hàng thuốc. Việc giải tỏa các bảo đảm dự thầu của những nhà thầu không trúng thầu cũng không gặp khó khăn gì. Hiện các hợp đồng khung với các nhà thầu trúng thầu đã được hoàn tất.