(BĐT) - Ngay tại Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) Gói thầu Mua bảo hiểm vật chất năm 2018 cho xe ô tô quân sự do Cục Xe - Máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) mời thầu, một nhà thầu đã đề nghị Bên mời thầu xem xét một số tiêu chí trong quá trình chấm thầu để đảm bảo đúng quy định và công bằng. 
Gói thầu bảo hiểm tại Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng): Nhiều băn khoăn về tiêu chí mời thầu

Vì sao một gói thầu giá trị lớn, thu hút nhiều nhà thầu bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, lại khiến nhà thầu “băn khoăn” đến vậy? 

Gói thầu lớn, nhiều trắc trở

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh trên số báo ra ngày 23/3/2018, (bài viết Gói thầu bảo hiểm tại Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng): Cuộc so găng của 6 “ông lớn”), Gói thầu Mua bảo hiểm vật chất năm 2018 cho xe ô tô quân sự đã phải điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) nhiều lần, phải sửa đổi HSMT, Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) đã cử cán bộ tham gia giám sát Lễ mở thầu.

Với gói thầu này, một số nhà thầu tỏ ra rất băn khoăn về việc đảm bảo công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu khi HSMT có những tiêu chí không rõ ràng. Một nhà thầu cho biết, HSMT không cung cấp thông tin cụ thể về đối tượng được bảo hiểm nên nhà thầu gặp khó trong việc lập HSDT. Cụ thể, tại Chương V (Yêu cầu về phạm vi cung cấp), HSMT chỉ đưa phần giá trị xe được bảo hiểm trị giá trên 2.000 tỷ đồng.

Và ngay tại Lễ mở thầu, một nhà thầu cũng đã lên tiếng về việc thông tin không cụ thể trong HSMT còn có thể gây bất lợi cho chính Bên mời thầu. Khi nhà thầu thiếu căn cứ để chào giá thì dễ dẫn đến chào giá cao và điều này khiến Bên mời thầu chọn được nhà thầu ở mức giá kém cạnh tranh. Tuy nhiên, đại diện Bên mời thầu cho rằng, thông tin cụ thể về đối tượng được bảo hiểm là “nội dung mật”, chỉ được cung cấp trong Hợp đồng khi nhà thầu trúng thầu, kèm theo điều khoản mật. 

Nhà thầu đề nghị xem xét nhiều tiêu chí

Tại Lễ mở HSĐXKT diễn ra ngày 22/3/2018, ông Trần Văn Tính - đại diện Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI) - Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (Petrolimex) - Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết, sau khi nghiên cứu HSMT gói thầu nêu trên và văn bản sửa đổi HSMT, Liên danh thấy rằng HSMT có một số tiêu chí không rõ ràng dẫn đến việc Bên mời thầu có thể có quyết định bất lợi hoặc có lợi cho một nhà thầu nào đó trong quá trình chấm thầu.

Liên danh nhà thầu này cũng đã có văn bản gửi Bên mời thầu ngay tại Lễ mở thầu. Liên danh PVI - Petrolimex - PTI cho rằng, một số tiêu chí về tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm (yêu cầu về hợp đồng tương tự) nêu tại HSMT không đúng với Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TT14).

Cụ thể, tại Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm quy định: “Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự (bao gồm cả các hợp đồng tái tục qua từng năm) mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên đứng đầu liên danh) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/01/2014 đến thời điểm đóng thầu: (i) số lượng hợp đồng là = 3, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 10,15 tỷ đồng”. Liên danh PVI - Petrolimex - PTI cho rằng: “Do đây là gói thầu phi tư vấn có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ qua các năm nên việc chấp thuận hợp đồng tương tự là hợp đồng tái tục là trái với quy định của TT14”. Theo Nhà thầu, điều này dẫn đến việc có thể một nhà thầu chỉ có 1 hợp đồng nhưng tái tục 3 năm lại được tính là 3 hợp đồng, trong khi các nhà thầu khác có nhiều hợp đồng khác nhau (phù hợp với quy định của TT14) nhưng không đủ số lượng yêu cầu vẫn bị tính là không đạt tiêu chí này.

TT14 quy định: “Hợp đồng tương tự là hợp đồng có tính chất tương tự với gói thầu đang xét, có giá hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá của gói thầu đang xét. Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét… Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì quy mô hợp đồng tương tự được xác định bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các năm”.

Vì vậy, Liên danh PVI - Petrolimex - PTI đề nghị: “Thay vì xét nhà thầu phải có 3 hợp đồng tái tục, chúng tôi đề nghị Bên mời thầu chấp thuận các nhà thầu có 1 hợp đồng đạt 10,15 tỷ đồng là đạt tiêu chí này, để đảm bảo công bằng cho các nhà thầu theo quy định tại TT14”.

Ngoài nội dung hợp đồng tương tự, Nhà thầu cũng nêu thắc mắc về tính thống nhất của các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật nêu tại HSMT và một số tiêu chí về tài chính HSMT không quy định tại thời điểm nào, đơn cử như tỷ lệ biên khả năng thanh toán, nợ phải trả ngắn hạn trên tài sản thanh khoản, giá trị ròng…

Đại diện Bên mời thầu đã ghi nhận ý kiến của nhà thầu và cho biết sẽ nghiên cứu, xem xét thêm. Được biết, Công ty CP Tư vấn khoa học công nghệ và kiểm định xây dựng là đơn vị tư vấn lập HSMT gói thầu nêu trên.