Gỗ Trường Thành được xóa 146 tỷ đồng lãi vay, năm 2015 lãi ròng 286 tỷ đồng

Năm 2014 Gỗ Trường Thành được xóa 104 tỷ đồng lãi vay.
Gỗ Trường Thành được xóa 146 tỷ đồng lãi vay, năm 2015 lãi ròng 286 tỷ đồng

CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố BCTC Quý 4/2015. Theo đó tổng doanh thu đạt được 2.561 tỷ đồng tăng 75% so với 2014 và đạt 79% so với kế hoạch cả năm. Việc doanh thu tăng cũng đã giúp TTF có mức tăng LNST cả năm của công ty đạt 286 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), gấp 4 lần kết quả đạt được năm 2014. Trong đó Quý 4 đạt 68 tỷ đồng, tăng 6% so với Quý 4/2014.

Như vậy, năm 2015 Gỗ Trường Thành đã chính thức vượt 88% kế hoạch lợi nhuận được giao.

Kết quả kinh doanh khởi sắc của Gỗ Trường Thành không còn khiến nhà đầu tư ngạc nhiên. 9 tháng đầu năm công ty đã có lợi nhuận vượt trội, đạt 218 tỷ đồng, bằng 4,5 lần kết quả cùng kỳ 2014.

Trong qúy 4/2015, Gỗ Trường Thành được xóa thêm gần 22 tỷ đồng lãi vay, nâng số tiền lãi vay được xóa từ trước đến nay lên con số 250 tỷ đồng - trong đó 104 tỷ đồng được xóa trong năm 2014, 146 tỷ đồng cho năm 2015.

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính của Gỗ Trường Thành như sau:

Gỗ Trường Thành được xóa 146 tỷ đồng lãi vay, năm 2015 lãi ròng 286 tỷ đồng ảnh 1

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2015 của Gỗ Trường Thành tương đối dồi dào với 389 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi ròng tới 274 tỷ đồng cho hoạt động tài chính, trong đó chủ yếu là thanh toán các khoản vay ngắn và dài hạn, số dư tiền cuối năm 2015 của Gỗ Trường Thành chỉ còn gần 8 tỷ đồng, giảm sâu so với mức 86 tỷ đồng đầu năm.

Tại thời điểm cuối năm 2015, dư nợ vay ngắn và dài hạn của TTF còn 1.229 tỷ đồng, giảm 37,2% so với số dư đầu năm, tương đương mức giảm 727 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành đang tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm sáp nhập CTCP Chế biến Gỗ Trường Thành vào TTF theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 và ĐHCĐ bất thường 2015. Theo đó, TTF sẽ phát hành cổ phiếu hoán đổi toàn bộ cổ phần CTCP Chế biến Gỗ Trường Thành với số lượng 4,5 triệu đơn vị, tỷ lệ hoán đổi 1:1.

Báo cáo tài chính

Chuyên đề