Duyệt kế hoạch đấu giá khai thác cát lòng sông tại Điện Bàn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND thị xã Điện Bàn vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại Điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn. Việc phê duyệt kế hoạch đấu giá nhằm đáp ứng nhu cầu khoáng sản cát phục vụ thi công xây dựng các công trình trên địa bàn Thị xã và các vùng lân cận, không để gián đoạn nguồn cung, hạn chế xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Theo đó, khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản (khu vực chưa thăm dò khoáng sản) có vị trí tại Điểm mỏ DB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 4/9/2014; phê duyệt danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường và cát làm vật liệu xây dựng thông thường công trình trên địa bàn các huyện, thị xã: Phú Ninh, Đại Lộc, Điện Bàn (đợt 1/2022) tại Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 22/8/2022.

Diện tích khu vực khai thác khoáng sản là 6,04 ha, khoáng sản là cát lòng sông. Trữ lượng theo quy hoạch dự kiến là 159.900 m3. Đây là khu vực chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Sau khi ban hành Kế hoạch, UBND thị xã Điện Bàn sẽ xem xét quyết định giá khởi điểm, bước giá, số tiền đặt trước cho phiên đấu giá; xử lý các vi phạm xảy ra trong phiên đấu giá, giám sát phiên đấu giá; truất quyền tham gia phiên đấu giá và lập biên bản xử lý đối với người tham gia đấu giá có hành vi gây rối trật tự nơi tổ chức đấu giá hoặc có hành vi thông đồng, thỏa hiệp để dìm giá hoặc có các hành vi khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực của phiên đấu giá…

Chuyên đề