(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (bên mời thầu) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL04 thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre.
Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre là một trong các dự án trọng điểm về quản lý nước, ứng phó lâu dài với xâm nhập mặn, đang được triển khai tại tỉnh Bến Tre. Ảnh: Phú An

Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre là một trong các dự án trọng điểm về quản lý nước, ứng phó lâu dài với xâm nhập mặn, đang được triển khai tại tỉnh Bến Tre. Ảnh: Phú An

Theo đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội - Công ty CP Xây dựng Ngọc Á Châu (Liên danh Thủy lợi Hà Nội - Ngọc Á Châu) trúng thầu với giá 78,1 tỷ đồng. 2 nhà thầu còn lại là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang; Công ty TNHH Phú Hương bị loại do hồ sơ đề xuất kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).

Gói thầu XL04 Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Tân Tập (Cầu Đất), Tân Ngãi, Xẻo Ngang, Cả Ráng Giữa, Bến Luông, Năm Lai, cầu Bến Luông và nhà quản lý cống Tàng Dùn được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, giá gói thầu là 79,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 15 tháng.

Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, gồm 3 gói thầu xây lắp chính: Gói thầu XL01 Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Cái Cá, cống Nhà Thờ, cầu Đ3 qua rạch Cái Cá và cầu Nhà Thờ; Gói thầu XL02 Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Giồng Luông; Gói thầu XL03 Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Cả Ráng Dòng, cống Tàng Dù. Các gói thầu này được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu từ tháng 10/2018. Tháng 5/2020, Gói thầu XL04 nêu trên được phê duyệt bổ sung vào Dự án.

Theo đó, Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Phước An trúng Gói thầu XL01 (giá trúng thầu 69,7 tỷ đồng). Liên danh Công ty CP Núi Hồng - Công ty CP Xây dựng 43 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cơ khí sông Hồng trúng Gói thầu XL02 (giá trúng thầu 30,4 tỷ đồng). Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Công ty CP Xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội trúng Gói thầu XL03 (giá trúng thầu 54,6 tỷ đồng). Như vậy, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và Công ty CP Xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội là các nhà thầu thi công 2 gói thầu của Dự án.

Về tiến độ của các gói thầu, cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Bến Tre cho biết, 3 gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu vào năm 2018 hiện đều hoàn thành khoảng hơn 90% khối lượng. Các gói thầu này dự kiến sẽ hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2020.

Riêng Gói thầu XL04 dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2021.

Theo tìm hiểu, Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre là một trong các dự án trọng điểm về quản lý nước, ứng phó lâu dài với xâm nhập mặn, đang được triển khai tại tỉnh Bến Tre. Mục tiêu của Dự án là phòng chống thiên tai, cấp ngọt, kiểm soát mặn xâm nhập từ sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông để bảo vệ an toàn sản xuất, cải tạo đất, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, ổn định đời sống dân cư trong khu vực.

Quy mô đầu tư của Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre là xây dựng 6 cống hở (gồm thay thế 5 đập đất ngăn mặn hiện hữu là Tàng Dù, Cả Ráng Dòng, Cái Cá, Nhà Thờ, Năm Lai và xây dựng cống tại đầu rạch Giồng Luông); xây dựng 2 cầu giao thông bắc ngang kênh tại 2 vị trí bị phá dỡ sau khi xây dựng cống Cái Cá, Nhà Thờ…