#Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
THG tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10%

THG tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10%

(BĐT) - Ngày 22/12 tới, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 6/1/2023.
THG dự kiến trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%

THG dự kiến trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% (25% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/6, ngày thanh toán dự kiến là ngày 15/6.
THG dự kiến tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10%

THG dự kiến tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10%

(BĐT) - Ngày 21/3 tới, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 10%. 
THG tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

THG tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức là ngày 19/11, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 3/12/2021.
THG trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%

THG trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) thông qua kế hoạch trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 20% (10% là cổ phiếu và 10% là tiền mặt). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức là 15/7.