(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) thông qua kế hoạch trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 20% (10% là cổ phiếu và 10% là tiền mặt). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức là 15/7.

Đối với cổ tức cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới; đối với cổ tức tiền mặt, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng, ngày thanh toán là 4/8.

Quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 369,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,9% và 50,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,6% và tăng 1,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 3,1% so với đầu năm về còn 1.403,9 tỷ đồng.