(BĐT) - HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức là ngày 19/11, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 3/12/2021.

Như vậy, với 15,97 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 15,97 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu đạt 154,95 tỷ đồng, giảm 60,17%; lợi nhuận sau thuế đạt 19,72 tỷ đồng, giảm 34,96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 932,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 94,78 tỷ đồng, giảm 22,38%.

So với kế hoạch cả năm đạt 1.700 tỷ đồng doanh thu và 170 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sau 9 tháng, Công ty mới hoàn thành 54,84% và 55,75% các mục tiêu đề ra.