(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 19/4 tại Tiền Giang.

Theo đó, năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,6% và tăng 1,5% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến tổng giá trị đầu tư 632 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 50%.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.781,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 167,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,6% và 55% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp đã hoàn thành được 145,6% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020, doanh thu của Công ty tăng trưởng chủ yếu do doanh thu lĩnh vực bất động sản tăng 104% lên 274,4 tỷ đồng; doanh thu bán vật tư hàng hóa, thành phẩm tăng 38,3% lên 1.217,3 tỷ đồng; doanh thu thi công công trình xây dựng tăng nhẹ 3,6% lên 281,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 16,7% lên 1.449 tỷ đồng.