(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 24/9/2020 và ngày thanh toán cổ tức là 7/10/2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 914,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 91,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 69,9% và 98,7% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 79,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Nửa đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp của Công ty có dấu hiệu giảm nhẹ từ 25,7% về mức 25,5% và biên lợi nhuận ròng có dấu hiệu tăng từ 8,6% lên 10%.