THG trả cổ tức 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 16/6 tới, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, được chia thành 2 đợt gồm: đợt 1 thanh toán 5% vào ngày 6/7 và đợt 2 thanh toán 5% vào ngày 6/10/2023.

Đồng thời, Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 2,99 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Quý I/2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 355,25 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 21,29% mục tiêu cả năm; trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm 2,67%, đạt 30,64 tỷ đồng, hoàn thành 20,43% kế hoạch năm.

Chuyên đề