(BĐT) - Ngày 21/3 tới, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 10%. 

Với 15,97 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ tạm ứng 15,97 tỷ đồng cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến 6/4/2022.

Trước đó, cuối năm 2021, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 381 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,51 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,3% và 21,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.313,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,29 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,3% và 23% so với thực hiện năm 2020.